2020-05-31--2020-06-05 Renovering av eldstaden i Gaddbastun

Bilder och text Ann-Kristin och Peder Taflin från FB-sidan Holmön- samåkning & annat som kan va bra. Om du är medlem i gruppen kan du läsa inläggen genom att klicka på datum. Annars finns här alla bilder att titta på.

Stort tack från Holmön Byamäns samfällighetsförening till Peder och Kenneth och alla andra som hjälpt till med den fina insatsen att ställa iordning Gaddbastun!

2020-06-05. Så är det bara att "flytta" in på Gaddbödan (Nordväst på norra Holmögadd) och byns fiskebastu. Nu går det bra att hålla värmen och laga lite mat om så önskas på den rostfria kaminen. Killarna kom just tillbaks in i ett blåsigt Byviken efter sista turen för detta spis uppdrag nere på Gadden. Ett halvt ton bruk, reservelverk, 100 liter sötvatten,flera båtresor, goda vänner till hjälp och väder som varit på vår sida så va de klart.

 
2020-06-02. Arbetet går vidare, planen är att innan helgen ha den rostfria kaminen med tillhörande skorsten på plats. Om vädret är med oss.

 
2020-06-01. Så fortsätter arbete på Gaddbödans fiskebastu (NV sidan av Norrgadden/Holmögadd), byssbastu. Snart skall de muras klart och in med en rostfri kamin som gör det varmt och säkert för kommande besökare. Peder Taflin och Kenneth Lundberg

 
2020-05-31. Så är spisrenovering på Gaddbödan (Holmögadd) Byabastu igång. Ett halvt ton bruk utkört med båt, två duktiga murare så börjar det ta form. På kuppen fick vi också besök av 3 vänner vilket inte är så vanligt på gadden. Med oss hem åkte ca 30 sikar. Fortsättning följer. Kenneth Lundberg Peder Taflin

 
2020-06-07. Bra text, här kommer ett par bilder när jag på Lövöudden svetsar kamin och skorsten samt en av turerna med 500 kg bruk i vår större båt. Peder Taflin.