Från: FB-TS-RES-Sjöutredning
Skickat: den 7 april 2020 14:38
Till: Thorbjörn Lindberg
Åmne: SV: M/S Capella


Hej Thorbjörn,

Jag vill börja med att be om ursäkt för sent svar och samtidigt tacka för att du skrev in om händelserna ombord. Transportstyrelsen har fått kännedom om dessa och följer utvecklingen ombord på fartyget. Efter att ha stämt av med ansvarigt inspektionsområde så kan jag meddela att Transportstyrelsen i dagsläget inte kommer göra något besök ombord, till viss del på grund av den pågående coronasituationen.

Med vänlig hälsning,

Egil Wright
Handläggare
Sjö - och luftfartsavdelningen
Direkt: 010-49 55 090
Sms: 076-721 14 08

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

____________________________________________________________

Kommentar av Thorbjörn Lindberg
Datum: den 9 april 2020 10:11

Har försökt kontakta Egil W. med anledning av mail, fick inte tag i honom men lyckades finna Linda E. Hon klargjorde gången hur man arbetar och betonar hur mycket de uppskattar att vi informerar TS om haverier. TS skickar normalt en person ombord efter ett haveri, i dagens Corona-tider avvaktar man med att sända någon, som Egil W. skriver. Men bevakar ärendet på distans och informerar även haverikommisionen.

Vi var rörande överens om att när man kan förebygga ett haveri skall man verkligen se till att göra det, och att det är därför vi skickar rapport om våra upplevelser på Holmöleden. Linda E. lovade att bevaka utvecklingen i detta ärende.

Thorbjörn

____________________________