Från: Thorbjörn Lindberg
Skickat: den 2 april 2020 16:42
Till: Sjöutredning Transportstyrelsen
Ämne: M/S Capella


God eftermiddag!

Två nya incidenter har inträffat ombord i färjan Capella.

1. Färjans bogpropeller har under ett antal dagar haft bekymmer, som vid ett antal tillfällen stannat vid användning. Bogpropellern är utomordentligt viktig för färjans manöver vid angöring i färjelägen. Under dessa dagar har man haft manluckan öppen ned till bogpropellern, så däcksmannen har snabbt tagit sig ned till bogpropellern och startat den igen.

2. 2/4 0745 vid angöring till färjeläget i Norrfjärden, stoppar färjans maskin. Färjan glider med låg fart på grund. Besättningen lyckas starta maskin och tar sig in till färjeläget. Först går Färjerederiet ut och säger att färjan är inställd till kl 1600. Ett par timmar senare får vi beskedet att färjan kan köra enligt turlistan???

Färjan Capella har nu varit i drift ett fåtal dagar efter det långa uppehållet efter haveriet den 9/11 2019, så inträffar ovan incidenter. Vi undrar med bävan, vad händer nästa gång?

Tacksam för omedelbar åtgärd, säkerheten för passagerare och besättning måste säkerställas.

Med vänlig hälsning
Thorbjörn Lindberg
Sjökapten tidigare skeppare och ledchef på Holmöleden
070-5563540

__________________________________________________________

Information från KOM-gruppen om Capellas haveri

2020-04-03 Orsaken till motorstoppet igår

Färjerederiet Trafikverket meddelar att teknikerns avrapportering visar att en lågt ställd tomgång gjorde att motorn stannade av igår, 2/4. Capella gick in mot hamn i lägsta fart och belastningen ökade antagligen av den kraftiga gir som görs in mot kajen. Tomgången är nu höjd.

2020-04-02 Info om Capella

Huvudmaskin på Capella stannade, den 2/4 strax innan kl 08.00, just innan fartyget skulle lägga till vid kajen i Norrfjärden. Fartyget gick upp på en lerbank då styrningen slutade fungera. Ingen skada skedd. Huvudmaskinen startade igen och de kunde lägga till vid kaj. Tekniker tillkallades, men vad vi vet har ingen orsak till stoppet hittats och hon är åter i trafik.

Detta är mycket allvarligt med tanke på rapporten som släpptes för en dryg vecka sedan. Vi söker trafikverket för kommentar om åtgärd.

Torbjörn Lindberg är i kontakt med Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Trafikverket, med förhoppning att de ska göra en oberoende utredning på höstens haveri och Capellas pålitlighet, vårt intresse av det ökar markant efter dagens incidens.

__________________________________________________________