Från: Thorbjörn Lindberg
Skickat: den 29 mars 2020 19:43
Till: FB-TS-RES-Sjöutredning
Ämne: M/S Capella, haveri


God morgon!

Läser till min bestörtning en internutredning gjord av Trafikverket angående vägfärjan Capellas haveri i början av november 2019.

Utredningen visar på brister i många led där avsaknad av rutiner och brister i kommunikation är genomgående. Den stora genomströmningen av nya besättningsmedlemmar innebär ju att rutiner och kompetent arbete från varven är utomordentligt viktiga.

Färjans fartområde är Norra Kvarken där både väder och begränsade vattendjup innebär små marginaler om en sjöolycka inträffar.

Färjan är besiktigad för 150 passagerare och 4 fordon.

Internutredningen är inte fullständig, bland annat saknas beskrivning av ankarspelet, som är ålderdomligt, och kräver två man för att manövereras. Kättingen var dåligt uppmärkt, varför för lite kätting stacks ut och färjan draggade. Besättningsmannen kände inte till hur ankarspelet fungerade, varför en av passagerarna fick visa hur man gjorde. Flytvästarna var för klumpiga, vilket innebar att passagerarna hade svårt att få på sig dem med vinterkläder.

Läs rapporten och agera.

Med vänlig hälsning

Thorbjörn Lindberg
Sjökapten och tidigare skeppare och ledchef på Holmöleden.

Från: FB-TS-RES-Sjöutredning
Skickat: den 30 mars 2020 14:20
Till: Thorbjörn Lindberg
Ämne: SV: M/S Capella, haveri


Hej Thorbjörn,

Tack för att du uppmärksammar oss om detta. Jag har läst igenom internutredningen
och skickat vidare ditt mejl till inspektionsområdet.

Hälsningar
Linda Eliasson
Haverihandläggare och analytiker

Sjö - och luftfartsavdelningen
Direkt:+46104955979
Sms:+46702692618


Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
____________________________________________