Holmöfärjan Helena Elisabeth

År 1984 fick Holmön en ny färja som döptes till Helena Elisabeth. Här följer något om historien bakom. Hon byggdes på AB Holms Skeppsvarv i Råå 1983. Färjan är namngiven efter Holmöns gamla kyrka, Helena Elisabeth, som i sin tur har fått sitt namn efter köpmanfrun Helena Elisabeth Grahn från Umeå, som donerade kyrkans första nattvardsservis.

19840807-Vf-Helena-Elisabeth-Specifikation-och-bakgrund

Som man ser i specifikationerna för Helena Elisabeth är hon klassad för Isklass 1B vilket innebär att hon är godkänd för färd i 30-50 cm is. Hon har också till skillnad från färjan Capella 2 st motorer, vilket ökar tillförlitligheten vid gång i hårt väder. Däremot är hon senare nedklassad till 59 passagerare. I Trafikverkets rapport konstaterar man att Helena Elisabeth klarar att gå i is upp till 20 cm.

Helena har för liten kapacitet för att upprätthålla en godtagbar trafik och Trafikverket som är huvudman börjar därför utreda alternativ för en lämpligare färja. Det hela utmynnar i en ambitiös rapport 20130125-Trafikverket-Holmoleden-Samhallsekonomi-m-bilagor.

Tre alternativ presenteras. Dels två isbrytande färjor isklass 1A som dock behöver kompletteringar av färjelägena i Norrfjärden och Byviken. Man rekommenderar istället En ny större färja som något motsvarar Helena men med högre kapacitet.

Ett flertal remissvar från Holmöbor och andra lämnas med tonvikt på en färja med god kapacitet och god framkomlighet även under svåra is- och vindförhållanden.

Efter utvärdering inköper Trafikverket en begagnad färja Capella, som är äldre än Helena, från Finland. Efter upprustning sätts Capella i trafik på Holmöleden men driftsäkerheten är inte den förväntade. Varken Helena eller Capella får numera gå i is av risk för alltför hårt slitage. Svävaren behöver 20 cm helst blank is och däremellan skall helikopter trafikera leden. Hur godstransporter ska ordnas under förfallstiden är oklart.

Sven Nordblad

Comments are closed.